Menu:

Svatý Ambrož, patron včelařů.

Stará legenda vypráví o malém chlapci, který jednou spal s otevřenými ústy a na tvář mu usedl včelí roj. Do úst mu vložil med a pak odlétl, aniž by chlapci ublížil.
Tím chlapcem byl svatý Ambrož a tato událost předznamenala jeho pozdější výmluvnost.
Svatý Ambrož se narodil roku 338 v Trevíru, jako syn vrchního náměstka Galie. Když dorostl, odešel studovat práva do Říma a chtěl se stát císařským úředníkem. Byl velice zdatným řečníkem a oblíbencem prefekta Probuse, který jej jmenoval přísedícím u soudu v Miláně. Za jeho působení propukly ve městě náboženské nepokoje, mezi katolíky a sektou ariánů kvůli volbě nového biskupa. Svatý Ambrož díky své výmluvnosti spory urovnal a nakonec se sám stal biskupem.
30.listopadu byl pokřtěn a 7.prosince se ujal biskupského úřadu.
Pilně studoval theologické spisy starých otců a brzy se zařadil mezi nejvzdělanější církevní učitele. Stal se propagátorem církevní hudby a duchovních zpěvů.
Svatý Ambrož zemřel v roce 397 v Miláně, kde je i pohřben v chrámu, nesoucím jeho jméno.
Dnes je svatý Ambrož považován za patrona včelařů a jeho svátek, připadající na 7.prosince je i světovým dnem medu. Na obrazech je vždy zobrazován s knihami, husím brkem a včelami.
Z výroků sv.Ambrože:
Pravá síla člověka tkví v tom, že dovede přemoci sebe, zkrotit svůj hněv a nepovolit svým vášním.
Nikdo se nevyléčí tím, že zraní někoho jiného.
Zlo v nás je mnohem horší, než jakýkoli vnější nepřítel.

Modlitba včelaře

Dopřej mi, Pane, vždycky dobrý med
a abych ho ještě dlouhá léta jed.
Taky zdravé tělo, Pane, chtěl bych mít
a s ním vždy včelám dobře posloužit.
K tomu kdybys, Pane, dobrý rozum chtěl mi dát
jenž by pomohl mi o včeličky pečovat.
Ať dělám chyby zřídka a napravit je umím hned,
dřív než za trest včely odepřou mně med.
Taky trpělivou duši dej mi, můj Pane,
která zvládne všechno, co se v úle stane.
Nad nezdarem nikdy nenechej mně klít,
z úspěchu pak nedovol mi hříšně pyšným být.
Dej mi humor, Pane, s kterým žihadla si vybírám,
a ať radost z včelaření kolem sebe rozdávám.